Kontakti

  Address:

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror Vrellë, Lypjan, 10070, Republika e Kosovës

  Kontakti:

  Drejtori i ASHNA-së:
  038/59 58 100

  Koordinatori për Marrëdhënie me Publikun:
  038/59 58 521

  Zyrtari Përgjegjës për Sinjalizim:
  Ilir Dukolli

  +383 38 59 58 800:
  [email protected]

  Email: [email protected]

  ASHNA