Kontakti

Address:

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror Vrellë, Lypjan, 10070, Republika e Kosovës

Kontakti:

Drejtori i ASHNA-së:
038/59 58 100

Koordinatori për Marrëdhënie me Publikun:
038/59 58 170

Email: [email protected]

ASHNA