Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

Agjencia e Shrbimeve të Navigacionti Ajror, është shndërruar në Agjenci në vitin 2016, në bazë të Ligjit Nr. 04/L-250 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Ky ligj zbatohet për çdo avion që qarkullon në trafikun e përgjithshëm ajror në territorin dhe hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës ose hapësirën tjetër ajrore për të cilën Republika e Kosovës ka përgjegjësinë e ofrimit të shërbimeve të kontrollit të navigacionit ajror.

Lexo më shumë