Gjatë muajit Janar janë realizuar 1560 Operime në ASHNA

Data: 3 Shkurt 2020
Article Image

Gjatë muajit Janar 2020, Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror me sukses ka ofruar shërbim për gjithsejtë 1560 Operim Komerciale, Ushtarake dhe VFR.
Prej 1560 Operimeve në përgjithësi, Operime Komerciale kanë qenë 1369, Ushtarake 93 ndërsa VFR 98.