Janari 2024 me 22.2 % rritje të operimeve ajrore komerciale

Data: 31 Janar 2024

Fundi i Janarit po shënohet me 1652 operime komerciale të menaxhuara nga ASHNA, apo 366 operime më shumë, krahasuar me vitin e kaluar.

Siguria Juaj, misioni ynë!

Article Image