QERSHORI ME 10.9 % RRITJE TË TRAFIKUT AJROR KOMERCIAL

Data: 3 Korrik 2024

Edhe muaji Qershor mbyllet me rritje të theksuar të trafikut ajror komercial. Gjatë këtij muaji, ASHNA ka realizuar, përkatësisht ka procesuar 2248 operime ajrore komerciale, apo 221 më shumë, në krahasim me muajin e njëjtë të vitit 2023.

Article Image