Misioni / Vizioni

MISIONI

Normalizimi dhe ofrimi i sigurtë i shërbimeve të navigimit ajror për shfrytëzuesit e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës

 

VIZIONI

ASHNA do të jetë konkuruese në ofrimin e shërbimeve të navigimit ajror me efikasitetin më të
lartë të kostos në rajon